Tanfolyamok » Lélekélettan

A Lélekélettan (benne az Újmedicina) alap és haladó tanfolyamai

biologika, újmedicina tanfolyamok Váczy József és Pindrok Beáta vezetésével, Lélekélettan tanfolyamsorozat

A LÉLEKÉLETTAN egy átfogó, gyakorlatias tudásrendszer, amely segít megérteni testi és lelki folyamatainkat, elváltozásainkat, túléltető programjainkat a természet szigorú törvényszerűségeinek szemüvegén keresztül. 

Az biologika alaptanfolyamon a rendszer működését átlátva felismerhetjük, hogy  biológiai szinten mindig tökéletesen működünk, Haladó tanfolyamunk pedig útmutatást ad a továbblépés lehetőségére és a logikusan felépített rendszerén keresztül bevezet minket a NYUGALOM elérésének biológiájába.

Az ismeretanyag alapját az Új medicina (biologika) adja, amely egy élettani rendszer. Természettudományos összefüggéseiben írja le az élő szervezetek, élettani, (élet-értelmes, lélek-élettani) működését, melybe beletartoznak a megbetegedések is. Egységében vizsgálja az emberi lényt, tudományos precizitása miatt a LÉLEK – AGY - SZERV szintjeire bontja, ugyanakkor e három szint összefüggéseiben értelmezi a benne zajló folyamatokat.

Dr. Ryke Geerd Hamer német teológus és orvos doktor az új medicina felfedezésével és kidolgozásával új orvostudományi szemléletet teremtett. Megcáfolja az eddigi szemléletmódot, mely szerint a betegség a természet tökéletlenségéből ered, vagy hibájából jön létre. Az általa leírt öt biológiai természettörvény megismerésével megérthetjük, hogy testünk mindig tökéletesen működik, 

Vegyél részt az ÉNLELŐ Alapítvány tanfolyamain, hogy végre mindent megérts a tested és a lelked működéséről, hogy megtudd:
a természetes állapotod az egészség, és miért nehéz sokszor számunkra mégis ezt az állapotot elérni.

A tanfolyamokon az elsődleges szempont: a megértés.
Kiscsoportos tréning, családias hangulat.

Hogyan épülnek fel a LÉLEKÉLETTAN tanfolyamok?

Alapozó tanfolyam, 2 nap: Alapok és betekintés a szervek funkcióiba, elváltozásaiba.
Ezt követően lehetőség van a haladó tanfolyamon való részvételre.
Teljes alaptanfolyam, 4 nap: Alapok és a szervek működése, feladatai,  elváltozásai-alkalmazkodó programjai (részletesen)
Ezt követően lehetőség van a haladó tanfolyamon való részvételre.
Haladó tanfolyam, 4 nap: Kulcsok és elmeállapotok - A Megnyugvás elérésének biológiája
(A tanfolyamon való részvétel feltétele vagy az Alapozó, 2 napos tanfolyamon, vagy a Teljes, 4 napos alaptanfolyamon való részvétel, vagy a Teljes online tanfolyam ismerete)

A. Alapozó tanfolyam
(2 nap)

Budapest
Jelenleg nincs meghirdetett új időpont, előjelentkezés lehetséges

B. Teljes alaptanfolyam
(4 nap)

Jelenleg nincs meghirdetett időpont, előjelentkezés lehetséges, vagy a Teljes online alaptanfolyam

C. Kulcsok és elmeállapotok
(4 nap)

Budapest
Jelenleg nincs meghirdetett új időpont, előjelentkezés lehetséges.


A. Alapozó tanfolyam

- 2 nap -
Budapest,  
Előjelentkezés lehetséges!
Oktató: Váczy József

RÉSZVÉTELI DÍJ
40 000 Ft/fő
(kedvezmények lent)

A kétnapos alapozó tanfolyam

Az alapozó tanfolyam azért jött létre, hogy általa minél többen indulni tudjanak a megoldást tárgyaló Kulcsok tanfolyamon, és mielőbb elkezdhessék a kívánt változásokat elősegítő munkálkodást. 

Az Alapozó tanfolyam az öt biológiai természettörvényen keresztül bemutatja testünk működésének alapköveit, ezáltal új nézőpontokkal gazdagít. Megnyugtatóan érthetővé teszi az eddig kiszámíthatatlannak vélt testi folyamatokat. Rávilágít az érzelmek és a testi működés összefüggéseire - a ’pszichoszomatikus’ betegségek valódi okaira – és az anyatermészet tökéletes és kiszámítható működésére.

Bemutatásra kerülnek az egyes szövettípusokba tartozó szervek, betegség (alkalmazkodás) során tanúsított viselkedésének közös jellemzői, gyakoribb elváltozások példáin keresztül.

A tanfolyam tematikája

1. nap:
A működésrend alapját képező természettörvények gyakorlatias, nagyon részletes áttárgyalása, a végleges konfliktusmegoldást segítő nézőpontrendszer (Kulcsok) bevezetése.
2. nap:
Betekintést nyújt a szerveink működésébe, alkalmazkodási elváltozásaiba.

A jelentkezés során, maguk a tanfolyami résztvevők jelölik meg, hogy mely szervek, elváltozásainak tárgyalása mentén történjen az oktatás, így a tanfolyam aktuális tematikáját a résztvevők jellemző igényei határozzák meg.
Az egyes szövettípus-csoportok tárgyalásának sorrendje, szorosan illeszkedik az azokat kiváltó konfliktus típusok egymásra épülésének és ezzel együtt azok kialakulásának sorrendjéhez.

(Ehhez a tanfolyamhoz 5 000 Ft-os kupont adunk, amely a 4 napos teljes alaptanfolyamhoz használható fel.)


- 4 nap -
Budapest
Jelenleg nincs meghirdetett időpont, előjelentkezés lehetséges,
vagy a Teljes online alaptanfolyam
Oktató: Váczy József

RÉSZVÉTELI DÍJ
60 000 Ft/fő
(kedvezmények lent)

Erről a négy napról

Az első nap, az öt biológiai természettörvényen keresztül bemutatja testünk működésének alappilléreit, új nézőpontokat adva a működés, és az összefüggések tekintetében.

Az öt természettörvény megismerése által új nézőpontokhoz juthatunk testünk működéséről. Megnyugtatóan érthetővé teszi az eddig kiszámíthatatlannak vélt megbetegedések folyamatait. Rávilágít az érzelmek és a testi működés összefüggéseire - a ’pszichoszomatikus’ betegségek valódi okaira – és az anyatermészet tökéletes és kiszámítható működésére.

A tanfolyam 2-3-4. napján megismerjük szerveink funkcióit, elváltozásaik okait, azok értelmét és üzeneteit szövettípusonkénti bontásban.

A tanfolyam célja az első napon megismert  öt természettörvény fényében új nézőpontok találása testünk működéséről. Megnyugtatóan érthetővé tenni a különböző kiszámíthatatlannak hitt elváltozások folyamatait, okait, és célját. Rávilágítani az érzelmi és testi működés szoros összefüggéseire, és az ezekből fakadó következményekre.

Az egyes szervi elváltozások átbeszélésekor tett felismerések elősegítik az új nézőpontok rögzítését és megfigyelésének képességét a mindennapokban. Elkezdjük kialakítani a konfliktusok megoldására való képesség alapjait, melyet a Haladó tanfolyamunkon (Kulcsok és elmezavarok) elhangzó tudásanyaggal építünk fel.

Az itt elsajátított analogikus gondolkodással testünk működésén túl ráláthatunk a természet és a társadalom működésének rendjére is.

(A tanfolyam 1. napja megegyezik az Alapozó tanfolyam 1. napjával.)

A tanfolyam tematikája

1. nap

- AZ ÚJMEDICINA, mint a kiszámítható életminőség záloga
- Dr. Ryke Geerd Ha
mer munkássága
- Barnai Roberto, Szerv Atlasz felépítése és használata
- Az öt biológiai természettörvény részletes ismertetése, összefüggésrendszerének bemutatása, élő tudássá tétele, a mindennapi használhatóság érdekében a teljes megértést célozva
- A daganatok, áttétek, szövődmények, szindrómák, örökölt betegségek helyes értelmezése

2. nap
A kéregállomány vezérelte szervek elváltozásai
- Fekélyek, szövetelhalások
- Bőrbetegségek, pánikbetegség, allergiák
- Funkciókimaradások, bénulások, cukorszint változások
- Hormonális állapotot befolyásoló elváltozások
- Asztma, szívinfarktus, húgyúti betegségek

3. nap
- A velőállomány vezérelte szervek elváltozásai
- Kötőszövetek, vázrendszer
- A szívizom és elváltozásai
- Vér- és nyirokrendszer
- Leukémia
- Ciszták sajátosságai
- Here- és petefészekciszta

4. nap
- Az kisagy vezérelte szervek elváltozásai
- A hártyaszövetek
- A bőr irha része és tejmirigyek
- Az középagy vezérelte simaizomszövetek elváltozásai
- A miómák keletkezése, élettani okai
- Az agytörzs vezérelte mirigyszövetes szervek elváltozásai (daganatok)

(Ehhez a tanfolyamhoz ajándékba jár az Online tanfolyam 1. része, az Alapok, amelynek értéke 20 000 Ft)


C. Kulcsok és elmeállapotok
avagy 
a megnyugvás biológiája

- 4 nap -
Budapest
Budapest 

Előjelentkezés lehetséges!

Oktató: Pindrok Beáta
(A tanfolyamon való részvétel feltétele vagy az Alapozó, 2 napos tanfolyamon, vagy a Teljes, 4 napos alaptanfolyamon való részvétel, vagy a
Teljes online tanfolyam ismerete)

RÉSZVÉTELI DÍJ
75 000 Ft/fő
(kedvezmények lent)

A haladó tanfolyam első hétvégéje

Ezen a két napon agyunk működésének megértésén keresztül rálátunk biológiai létünk, érzelmi állapotaink vezéreltségére, konfliktusaink típusaira, okaira, végleges megoldásainak lehetőségére.

- Ha megértjük agyunk irányító szerepét érzelmi állapotaink, viselkedésünk, konfliktusaink tekintetében,
ha tudjuk, mi határozza meg, hogy mi okoz számunkra konfliktust, és mi nem,
- ha ismerjük érzelmi működésünk biológiai alapjait, és törvényszerűségeit,
- ha példákon keresztül rálátunk hiedelmeink, meggyőződéseink kialakulásának módjára és jelentőségére,
- ha tudjuk, hol is tartunk emberként,
- ha tisztában vagyunk a konfliktusok kialakulásának törvényszerűségeivel, a föltárásukhoz szükséges ismeretekkel,

AKKOR ESÉLYÜNK VAN:

- egyre kevesebb konfliktus megélésére,

- a betegségekből való végleges felépülésre,
- az életünkben tervezett változások, változtatások sikeres megtételére,
- életünk tudatos irányítójává válásra.

A haladó tanfolyam első hétvégéjének a tematikája

ÉRZELMI MŰKÖDÉSÜNK BIOLÓGIAI ALAPJAI

- Az agy és a hormonrendszer szerepe az érzelmi állapotok alakulásában.
- Agyi struktúránkat kialakító hatások.
- Hiedelmeink, meggyőződéseink, szükségletrendszerünk kialakulásának folyamata, érzelmeinkre, viselkedésünkre gyakorolt hatása.
- A valóság érzékelésének sorsdöntő jelentősége, és az ezt befolyásoló tényezők.
- A nézőpont váltások fontossága, átalakításuk módja, folyamata.
- Érzelmi kompetencia, felelősségvállalás.

A KONFLIKTUSOK MEGOLDÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TUDNIVALÓK

- Mi a konfliktus? Mi a stressz?
- Mi valójában a DHS?
- A konfliktus oldás-megoldás kérdésköre.
- Konfliktus típusok, lefutásuk és kombinálódásuk.
- A sínek.
- A vakfolt.
- Mi dönti el, hogy milyen típusú konfliktusokra vagyunk érzékenyek
- Az Értelmes Biológiai Különprogram lefutások érzelmi folyamata.
- Az Értelmes Biológiai Különprogramok testi tüneteinek és lelki folyamatainak összefüggései.
- Lelki kibillenéseink végleges megoldásának folyamata.
- Az érzelmi és tudati többletállapotok (emberi minőség) jellemzői, elérésének folyamata.


A haladó tanfolyam második hétvégéje

A tanfolyam célja, hogy

- a helyes támogatói hozzáállás alapvetéseinek ismereteivel megkönnyíthessük a megoldási, és a helyreállítási folyamatokat,


- az elmezavarok kialakulásának, funkciójának, értelmének, megjelenési formáinak megismerésén keresztül, meglássuk ezen állapotok célszerűségét, és automatizmusát a túlélés érdekében.

- Az esetpéldákon és film bejátszásokon keresztül felismerhető tudássá váljon a mindennapokban.

- A tanfolyam alatt kirajzolódó új nézőpontokon, és megoldási módokon keresztül megértéssel és elfogadással tudjunk fordulni az ilyen állapotok felé, amelynek egyik előnye, hogy nagymértékben csökkenthetjük konfliktusaink számát.

A haladó tanfolyam második hétvégéjének a tematikája

- A gyógyulási folyamat szempontjai
- Fontos gondolatok a segítői, támogatói munkához
- A formálható agy nyújtotta előnyök a gyógyulásban,
- A fájdalom
- A mentális programok kialakulásának feltételei.
- Mi az elmezavar érzelmi állapota, közös jellemzők.
- Hogyan és miért jönnek létre a hangulat- és elmezavarok.
- Mi az a konstelláció? A témával kapcsolatos fogalom meghatározások.
- Kialakulásuk agyi folyamata.
- Hatásuk a testben zajló elváltozásokra.
- Kéregállományi konstellációk kialakulásának okai, csoportjai.
- Paranoiák.
- Nemi/birtok zónás konstellációk közös jellemzői. Mérleg szabályok. mánia, depresszió, szkizofrénia, infantilizmus.
- Nemi/birtok zónás konstellációk típusai: lebegő-, anorexia-, bulémia-, posztmortális-szuicid-, nympho-, casanova-, autista-, agresszív, mytho- konstelláció.
- Velőállományi konstellációk kialakulásának okai, értelme, megnyilvánulási formái, megoldások.

- Megalomán, cezaromán, nárcisztikus viselkedés.
- Kisagyi konstellációk kialakulásának okai, értelme, megnyilvánulási formái, megoldások.
- Agytörzsi konstellációk kialakulásának okai, értelme, megnyilvánulási formái, megoldások.
- Nem konstellációs agyi programok, állapotok (demencia, identitás, testkép).
- A teljes működésrend áttekintése.


KEDVEZMÉNYEK

Családi kedvezmény
2 közeli, egy háztartásban élő családtag, ugyanazon tanfolyamra történő jelentkezése esetén
20%
kedvezmény

Diák kedvezmény
13-18 éves korig a tanfolyam
ingyenes

Ismétlői kedvezmény
Haladó tanfolyam esetén: Pindrok Beáta Haladó tanfolyamát végzettek részére,
- 50% - a tanfolyam 1. ismétlésekor
- 75% - a tanfolyam 2. ismétlésekor
- 100% - a tanfolyam 3. ismétlésekor
(más kedvezménnyel nem vonható össze)
Alapozó(2 napos) tanfolyam és Teljes (4 napos) alaptanfolyam esetén:
-50% - a tanfolyam 1. ismétlésekor
-75% - a tanfolyam 2. ismétlésekor
-100% - a tanfolyam 3. ismétlésekor
(más kedvezménnyel nem vonható össze)

Alapozó tanfolyamot végzettek részére:
-9 000 Ft - a Teljes alaptanfolyam 1. napjára
-5 000 Ft - a Teljes alaptanfolyam további részére
(Tehát a Teljes alaptanfolyamból 14 000 Ft kedvezmény azoknak, akik az Alapozó tanfolyamon már részt vettek)

(más kedvezménnyel nem vonható össze)
Koránkelő kedvezmény

1 000 Ft/nap
(családi kedvezmény esetén 700 Ft/nap kedvezmény) 
Ennek igénybevételéhez a teljes összeget, a tanfolyam előtt 3 héttel szükséges kifizetni.

>