Énlelő Életmód napok » Lélekélettan

Énlelő Életmód napok

Kinek ajánljuk?
Mindazoknak, akik valódi, tartós változásokat terveznek az életükben, és ennek lehetőségét szeretnék megalapozni, és a hatékony megoldás módszerét elindítani.

Az ÉNLELŐ Életmód programok szándéka, hogy a különféle tevékenységek folyamataiban való részvétel során,

 • az EGY-ÉN ráismerjen valódi értékeire
 • tudatosuljon azokra az érzelmi állapotaira, melyek ezen értékek érvényesülését segítik,
 • és azokra az érzelmi állapotokra, melyek hátráltatják a belső ÉN kiteljesedését,
 • elősegítse az organikus, természetközpontú szemléletmód kialakulását és a
 • a meglévő korlátozó nézőpontok, meggyőződések felismerését, azok szerepére, következményeire való rálátást,
 • melyek majd a saját életvezetési stílus megértéséhez és ezáltal igény szerinti hatékony  megváltoztatásának képességéhez vezetnek.


Helyszín:
Istenmezeje, Énlelő-völgy

Időtartam:
2019. augusztus 5-11.

Tevékenységeink

 • lovas elfoglaltságok
  • lovas alapismeretek (lovak természete, működésrendje, igényei, a felszereléssel szemben támasztott követelmények)
  • kommunikációs gyakorlatok (játékok a lovakkal, általuk a lovak és velük együtt a természet alapműködésének gyakorlati megfigyelése).
  • önismereti foglalkozások (saját működésünkre való rálátás a lovak segítségével)
  • a lovaglás természetes alapjai - lónak és lovasnak egészséget elősegítő módja A lovaglásmódszertani szempontjaink Pat Parelli, Philippe Karl, hazai képviseletben pedig Kappel Edit irányelveivel azonosak.
 • háziállataink, növényeink ellátásának szempontjai, gondozásuk elsajátítása, gyakorlása a mindennapokban
 • reggeli gimnasztika, erdei futás
 • íjász foglalkozások (ha van, előnyös a saját felszereléssel gyakorolni)
 • rendszeres közös beszélgetések a különböző megélésekkel kapcsolatban
 • a fő étkezések ételeinek közös elkészítése
 • erdei kirándulások, (erdőfürdőzés)
 • kézműves és barkács tevékenységek
 • tábortűz
 • rendszeres közös-, és igény szerint egyéni beszélgetések a különböző típusú élmények megélésével kapcsolatban.

Gondolatok az ÉNLELŐ tevékenységekről motívumok szerint

Az ÉNLELŐ LOVAS tevékenységek motívumai

 • Lovaink segítségével ráláthatunk életünket automatikusan irányító alap beállítódásainkra és kényszereinkre, jellemző kommunikációs stílusunkra, életvezetési megoldásainkra viselkedési mintáinkra, erősségeire, feloldandó félelmeinkre. A folyamatban a ló, mint az ÉRZELMI ÁLLAPOTOK TÜKRE játszik fontos szerepet
 • Az állatok működésére való rálátással körvonalazódnak a biológiai szintű működés jellemzői, elősegítve felismerésüket az emberi megnyilvánulásokban is. Ezen túlmenően segít megfogalmazni az erőszakmentes kommunikáció és a következetes viselkedés valódi mibenlétét is.
 • A LOVAS tevékenység során kialakul egy másik élőlény igényeire való érzékenység, a kölcsönös jó érzés szempontjainak megtalálása és fizikai kivitelezése, amelyek egy másik élőlénnyel való harmonikus, nyugodt, megbízható, figyelmes együttműködés kialakításának útját segíti elő.
 • A lélek (az érzelmi állapotok) kiegyensúlyozódásával és a ló mozgásának az idegrendszerre gyakorolt áldásos hatásának, és a meglévő beidegződések átírásának következtében a test és annak mozgásai is kiművelődnek.
 • Mindeközben elsajátíthatják a lovon ülés és a lóval való együtt mozgás természetes, egészséges módját.
 • Az ÉNLELŐ élményheteken kezdő szinten ezen folyamatok elindítása, megtapasztalása és a lovas tudnivalók megalapozása zajlik.
 • Haladóbb szinten pedig ezen folyamatok elmélyítése. 

Az ÉNLELŐ EGÉSZSÉG motívumai

 • Beszélgetéseken, saját történeteken, megéléseken keresztül az EGÉSZ-ség fogalomkörének megvilágítása, átjárása.
 • A TERMÉSZET motívumokhoz kapcsolódva az emberre, mint test-lélek-szellem egységére, és mint a természeti környezet egy fontos, szerves részére való rálátás megalapozása.
 • A BIOLOGIKUS szemléletű gondolkodás a természeti törvények megismerésének elmélyítése a tapasztalt folyamatokon keresztül.
 • Az egészséghez kapcsolódó személyes meggyőződésrendszer feltérképezése, azok várható, vagy tapasztalt következményei, megoldások. Pl. táplálkozással, testmozgással, leépüléssel, fertőzésekkel kapcsolatos nézetek.

Az ÉNLELŐ TUDATOSSÁG motívumai

 • Az ember organikus egységben való helyének és ebből fakadó működésének megértése.
 • A saját tábori megéléseken keresztül segítünk megérteni az érzelmi folyamatokra való figyelés fontosságát.
 • Ezzel megalapozzuk az érzelmi tudatosodás útján való járást, az érzelmi érettségi állapotaink és azok következményeinek megfigyelését. Az emberi minőség állapotának világa.
 • Meglátjuk, miből fakadhat az együttműködés iránti vágy, mik az örömteli együttműködés feltételei.

Az ÉNLELŐ TERMÉSZET motívumai

 • A különböző természetben végzett tevékenységek és azok milyensége során megfigyelhetjük, a saját természettel kapcsolatos beállítódásainkat
 • A megfigyelt természeti törvényszerűségek, és azok jelentőségének megértése.
 • A természetben működő törvényszerűségek segítő szándékainak felismerése.

Technikai tudnivalók:

 • Ez alatt az időtartam alatt van lehetőség mindennapos tevékenységeinkben részt venni, bentlakással vagy napközis rendszerben, előzetes egyeztetés szerint.
 • Az előleg a részvételi díj 50%-a, mely a jelentkezést élővé teszi. A tábor díjának fennmaradó részét a részvétel kezdete előtt legkésőbb 10 nappal kérjük rendezni
 • A tábori résztvevők létszáma: maximálisan 7 fő/nap
 • Alsó korhatár 15 év, felső korhatár nincs.
 • Részvételi díj: 20000 Ft/fő/nap vagy 105.000Ft/fő/hét
  mely tartalmazza a felsorolt tevékenységekben való részvételt, a napi étkezéseket és az Énlelő házban való szállást.
  Családi kedvezmény 20%. Napközis rendszerben a nap a reggel első programjával indul (ami a lovak ellátása), és az esti programok bezártával ér véget. Itt a részvételi díj az általunk adott szállás költségével kevesebb.
 • Szükség esetén Istenmezején rendelkezésre áll más szálláslehetőség is.
 • A napi programok időtartama 6:30 – kb. 20:00 óráig.
 • A tábori tevékenységek nem kötelező jellegűek, mindenkinek belső indíttatására bízzuk a lehetőségek kihasználását. A rendszeres beszélgetések lehetőséget adnak, a tevékenységekben szerzett megélések, az esetleges félelmek, szorongások megfogalmazására, segítséget adunk azok megértését támogató, értelmezéséhez szükséges nézőpontok, ok-okozati összefüggések megtalálásában.
 • A részvételnek nincs előképzettségi feltétele, sem gyakorlati tevékenységekben, sem elméleti területen. Az érzelmi és tudatossági felismerésekben való gazdagodást viszont nagyban támogatja az Énlelő tanfolyamsor tudásanyagának ismerete. Felnőtt résztvevőinknek a tábor előtt ezért legalább a honlapon található videók, írások áttanulmányozását javasoljuk.

Időpontegyeztetés és további információk 
Váczy Józsefnél
70/316-6832

>