Énlelő lovastábor gyerekeknek: » Lélekélettan

Énlelő lovastábor gyerekeknek:

Kinek ajánljuk?
Azoknak a gyerekeknek, akik a lovagláson túl, a lóval való egyéb tevékenységeket is szeretnék megismerni, gyakorolni, hogy a lovat együttműködő partnerükként kezelhessék.

Az ÉNLELŐ Életmód programok szándéka, hogy a különféle tevékenységek folyamataiban való részvétel során,

 • az EGY-ÉN ráismerjen valódi értékeire
 • tudatosuljon azokra az érzelmi állapotaira, melyek ezen értékek érvényesülését segítik,
 • és azokra az érzelmi állapotokra, melyek hátráltatják a belső ÉN kiteljesedését,
 • elősegítse az organikus, természetközpontú szemléletmód kialakulását és a
 • a meglévő korlátozó nézőpontok, meggyőződések felismerését, azok szerepére, következményeire való rálátást,
 • melyek majd a saját életvezetési stílus megértéséhez és ezáltal igény szerinti hatékony  megváltoztatásának képességéhez vezetnek.


Helyszín:
Istenmezeje, Énlelő-völgy

Időtartam:
Előre egyeztetett időpontban.

Tevékenységeink

Lovas elfoglaltságok

 • lovas alapismeretek megszerzése:
  • lovak természete, igényei,
  • lovak ellátása, gondozása
  • a felszereléssel szemben támasztott követelmények,
  • lovarda ismeret, illemkódex
 • lovaglás
  • a megfelelő felszerelés ló és lovas számára, szerszámozás,
  • a természetes lovaglás alapjai
  • a helyes ülés, az ember és lóbarát ülés kialakítása,
  • helyes segítségadások elsajátítás
  • a lovagló tudásnak megfelelő, azt fejlesztő lovasfoglalkozás,
  • lovastorna alapgyakorlatok
  • A lovaglás módszertani szempontjaink Pat Parelli, Philippe Karl, hazai képviseletben pedig Kappel Edit irányelveivel azonosak.
 • földről történő munka a lovakkal:
  • a természetes lovazás elméleti és gyakorlati alapjai,
  • a szükséges felszerelés és alkalmazásuk,
  • kommunikáció, a lóval való „játékok” elsajátítása,
  • a vezetővé válás, az együttműködés tudati és érzelmi feltételei, 
 • önismeret: a ló, mint érzelmi állapotaink tükre
 • lovarda torna: patanyomfigurák, jármódok, lovardai felszerelés, illemkódex

Egyéb elfoglaltságok

 • állatok, növények ellátása, gondozásuk elsajátítása, gyakorlása a mindennapokban: mitől érzik jól magukat háziállataink, növényeink
 • reggeli erdei futás, torna: testtudatosság, a mozgás szerepe az egészséges, erős test és psziché kialakulásában
 • rendszeres közös beszélgetések a különböző megélésekkel kapcsolatban: az érzelmi tudatosodás megalapozása
 • íjász foglalkozások (ha van, előnyös a saját felszereléssel gyakorolni): a tanulás folyamatának megismerése
 • a fő étkezések ételeinek közös elkészítése
 • erdei túrák, ismerkedés az erdő titkos életével
 • kézműves és barkács tevékenységek: naplókészítés (amelyben a héten elhangzó fontosságok dokumentálhatók), nemezelés, famunkák, kavicsfestés, dekorációs tárgyak készítése…
 • tábortűz, mesék, dalok.

Gondolatok az ÉNLELŐ tevékenységekről motívumok szerint

Az ÉNLELŐ LOVAS tevékenységek motívumai

 • Speciálisan képzett lovaink segítségével az ember ráláthat belső vezérlő programjaira, hozzáállásaira, erősségeire, feloldandó félelmeire, érzelmi blokkjaira. A folyamatban a ló, mint az ÉRZELMI ÁLLAPOTOK TÜKRE játszik fontos szerepet.
 • Az állatok működésére való rálátással körvonalazódnak a biológiai szintű működés jellemzői. Elősegítve felismerésüket az emberi kapcsolatokban is. Ezen túlmenően segít megfogalmazni az erőszakmentes kommunikáció és a következetes viselkedés valódi mibenlétét is.
 • A LOVAS tevékenység során kialakul egy másik élőlény igényeire való érzékenység, a kölcsönös jó érzés szempontjainak megtalálása és fizikai kivitelezése, amelyek egy másik élőlénnyel való harmonikus, nyugodt, megbízható, figyelmes együttműködés kialakításának útját segíti elő.
 • A lélek (az érzelmi állapotok) kiegyensúlyozódásával és a ló mozgásának az idegrendszerre gyakorolt áldásos hatásának, és a meglévő beidegződések átírásának következtében a test és annak mozgásai is kiművelődnek.
 • Mindeközben elsajátíthatják a lovon ülés és a lóval való együtt mozgás természetes, egészséges módját.
 • Az ÉNLELŐ élményheteken kezdő szinten ezen folyamatok elindítása, megtapasztalása és a lovas tudnivalók megalapozása zajlik.
 • Haladóbb szinten pedig ezen folyamatok elmélyítése. A testtudatosság és az érzelmi folyamatok tudatosságának egyre magasabb szinten való művelésének gyakorlása. 

Az ÉNLELŐ EGÉSZSÉG motívumai

 • Beszélgetéseken, saját történeteken keresztül az EGÉSZ-ség fogalomkörének megvilágítása.
 • A TERMÉSZET motívumokhoz kapcsolódva az emberre, mint test-lélek-szellem egységére, és mint a természeti világunk egy fontos, szerves részére való rálátás megalapozása.
 • A természeti törvények megismerésének elmélyítése a tapasztalt folyamatokon keresztül.
 • Az egészséghez kapcsolódó személyes meggyőződésrendszer feltérképezése, azok várható, vagy tapasztalt következményei, megnyugtató megoldások megtalálása. Pl. táplálkozás, testmozgás, leépülés, fertőzés…

Az ÉNLELŐ TUDATOSSÁG motívumai

 • Az ember organikus egységben való helyének és ebből fakadó működésének megértése.
 • A saját tábori megéléseken és irodalmi alkotásokon (ez évben valószínű, hogy a Fehérlófia népmese) keresztül segítünk megérteni a belső megélések jelentését, az érzelmi folyamatokra való figyelés fontosságát (itt visszautalva az EGÉSZSÉG motívumokra is).
 • Ezzel megalapozzuk az érzelmi tudatosodás útján való járást, az érzelmi állapotok, és azok következményeinek megfigyelését.
 • Meglátjuk, miből fakadhat az együttműködés iránti vágy, mik az örömteli együttműködés feltételei.

Az ÉNLELŐ TERMÉSZET motívumai

 • A különböző természetben végzett tevékenységek és azok milyensége során megfigyelhetjük, a saját természettel kapcsolatos beállítódásainkat
 • A megfigyelt természeti törvényszerűségek, és azok jelentőségének megértése.
 • A természetben működő törvényszerűségek segítő szándékainak felismerése.

Technikai tudnivalók:

 • A részvételt 10 éves kor fölött ajánljuk.
 • A tábor részt lehet venni bentlakással vagy napközis rendszerben, előzetes egyeztetés szerint.
 • A tábori tevékenységekhez igyekszünk kedvet csinálni, de nem kötelező jellegűek, mindenkinek belső indíttatására bízzuk a lehetőségek kihasználását.
 • A tábori résztvevők létszáma: maximálisan 6 fő. A családias létszám lehetőséget ad az egyéni törődésre és a rendszeres beszélgetésekre, a különböző tevékenységekben szerzett megélések, az esetleges félelmek, szorongások megfogalmazására, segítséget adunk a gyerekeknek azok megértését támogató nézőpontok, ok-okozati összefüggések megtalálásában.
 • Alsó korhatár 10 év.
 • Részvételi díj: 70.000Ft/7nap, mely tartalmazza a napi 4-5 óra lóval való foglalkozást, a felsorolt további tevékenységekben való részvételt, a napi étkezéseket, és az Énlelő házban való szállást. Régi lovasainknak egyéni kedvezményt adunk.
 • Napközis rendszerben a nap a reggel első programjával indul (ami a lovak ellátása), és az esti programok bezártával ér véget. Itt a részvételi díj az általunk adott szállás költségével kevesebb.
 • Az előleg a részvételi díj 50%-a, mely a jelentkezést élővé teszi. A tábor díjának fennmaradó részét a részvétel kezdete előtt legkésőbb 10 nappal kérjük rendezni.
 • A napi programok időtartama 6:30 – kb. 20:00 óráig.

Időpontegyeztetés és további információk 
Váczy Józsefnél
70/316-6832

>