Énlelő Önismereti Életmód és Lovas élményhetek » Lélekélettan

Énlelő Önismereti Életmód és Lovas élményhetek

A élményhetek vezérmotívuma:a természet tökéletességére való rálátás folyamatának elindítása, a vele való harmonikus élet ajándékainak felismerése, és általa saját működésünk megértése, valódi Énünk megtalálása.
A lovas beállítódású résztvevők, lovastudásuk fejlesztése során megtapasztalhatják a lovas élmények nyújtotta lehetőségek mélységeit az emberi kiteljesedés útján.

Az ÉNLELŐ programok szándéka, hogy a különféle tevékenységek folyamataiban való részvétel során,

 • az EGY-ÉN ráismerjen valódi értékeire
 • tudatosuljon azokra az érzelmi állapotaira, melyek ezen értékek érvényesülését segítik
 • és azokra az érzelmi állapotokra, melyek hátráltatják a belső ÉN megnyilvánulásait
 • elősegítse az organikus és biologikus szemléletmód kialakulását
 • az új és meglévő nézőpontok, meggyőződések megismerését
 • melyek majd a saját és a világ történéseiben való biztonságos eligazodást eredményezik


Csoportlétszám:  max. 7 fő/nap

Helyszín:
Istenmezeje

Időtartam:
Egyeztetés szerint

Tudnivalók:

 • Ez alatt az időtartam alatt van lehetőség mindennapos tevékenységeinkben részt venni, tetszés szerinti napokon és időtartamban, bentlakással vagy napközis rendszerben, előzetes egyeztetés szerint
 • A részvétel időpontját a lovas programokban is részt venni szándékozók esetén minél előbb egyeztetni szükséges, mert lovaink száma, és mérete behatárolják a napi lovaglási lehetőségeket.
  A leegyeztetett és lefoglalt napok részvételi díjának előlegét célszerű mielőbb befizetni, mert annak beérkezését követően tudjuk csak a napi létszám tervezésében véglegesen figyelembe venni.  Az előleg a részvételi díj 50%-a. A tábor díjának fennmaradó részét a részvétel kezdete előtt legkésőbb 10 nappal kell befizetni.
 • A tábori résztvevők létszáma: maximálisan 7 fő/nap
 • Alsó korhatár 10 év, felső korhatár nincs.
 • Részvételi díj: 4 napos részvételig 13 ezer Ft/ nap. Aki 4 napnál több időt tölt velünk: 10 ezer Ft/nap, mely a felsorolt tevékenységeken való részvételt, a napi 5-szöri étkezést és az Énlelő házban való szállást tartalmazza. Régi lovasainknak egyéni kedvezményt adunk
 • Napközis rendszerben a nap a reggel első programjával indul (ami a lovak ellátása), és az esti programok bezártával ér véget. Itt a részvételi díj az általunk adott szállás költségével kevesebb.
 • Szükség esetén Egerbaktán rendelkezésre áll más szálláslehetőség is.
 • A napi programok időtartama 6:30 – kb. 20:00 óráig.
 • A tábori tevékenységek nem kötelező jellegűek, mindenkinek belső indíttatására bízzuk a lehetőségek kihasználását. A rendszeres beszélgetések lehetőséget adnak, a tevékenységekben szerzett megélések megosztására, segítséget adunk azok megértését támogató, értelmezéséhez szükséges nézőpontok megtalálásában.
 • A részvételnek nincs előképzettségi feltétele, sem gyakorlati tevékenységekben, sem elméleti területen. Az érzelmi és tudatossági felismerésekben való gazdagodást viszont nagyban támogatja az Énlelő tanfolyamsor tudásanyagának ismerete. Felnőtt résztvevőinknek a tábor előtt ezért legalább a honlapon található videók, írások áttanulmányozását javasoljuk.

Tevékenységeink

 • lovas elfoglaltságok
  • lovas alapismeretek (lovak természete, igényei, a felszereléssel szemben támasztott követelmények, lovarda ismeret, illemkódex)
  • lovaglás (lónak és lovasnak egész-séget elősegítő módja) A lovaglás módszertani szempontjaink Pat Parelli, Philippe Karl, hazai képviseletben pedig Kappel Edit irányelveivel azonosak.
  • kommunikáció (játékok a lovakkal, általuk a lovak -velük együtt a természettörvények- működésének gyakorlati megfigyelése)
  • önismeret (saját működésünkre való rálátás)
 • állatok, növények ellátása, gondozásuk elsajátítása, gyakorlása a mindennapokban
 • reggeli erdei futás, torna
 • rendszeres közös beszélgetések a különböző megélésekkel kapcsolatban
 • íjász foglalkozások (ha van, előnyös a saját felszereléssel gyakorolni)
 • a fő étkezések ételeinek közös elkészítése
 • erdei túrák
 • kézműves és barkács tevékenységek
 • tábortűz, mesék, dalok

Gondolatok az ÉNLELŐ tevékenységekről az ÉNLELŐ hetek tükrében a motívumok szerint

Az ÉNLELŐ LOVAS tevékenységek

 • Speciálisan képzett lovaink segítségével az ember ráláthat belső vezérlő programjaira, hozzáállásaira, erősségeire, feloldandó félelmeire, érzelmi blokkjaira. A folyamatban a ló, mint az ÉRZELMI ÁLLAPOTOK TÜKRE játszik fontos szerepet.
 • Az állatok működésére való rálátással körvonalazódnak a biológiai szintű működés jellemzői. Elősegítve felismerésüket az emberi kapcsolatokban is. Ezen túlmenően segít megfogalmazni az erőszakmentes kommunikáció és a következetes viselkedés valódi mibenlétét is.
 • A LOVAS tevékenység során kialakul egy másik élőlény igényeire való érzékenység, a kölcsönös jó érzés szempontjainak megtalálása és fizikai kivitelezése, amelyek egy másik élőlénnyel való harmonikus, nyugodt, megbízható, figyelmes együttműködés kialakításának útját segíti elő.
 • A lélek (az érzelmi állapotok) kiegyensúlyozódásával és a ló mozgásának az idegrendszerre gyakorolt áldásos hatásának, és a meglévő beidegződések átírásának következtében a test és annak mozgásai is kiművelődnek.
 • Mindeközben elsajátíthatják a lovon ülés és a lóval való együtt mozgás természetes, egészséges módját.
 • Az ÉNLELŐ élményheteken kezdő szinten ezen folyamatok elindítása, megtapasztalása és a lovas tudnivalók megalapozása zajlik.
 • Haladóbb szinten pedig ezen folyamatok elmélyítése. A testtudatosság és az érzelmi folyamatok tudatosságának egyre magasabb szinten való művelésének eredménye a lovaglásban az egyre tökéletesebb egyensúly, könnyedség és elengedettség, mely művelőjének és értő szemlélőjének is az együttműködés és egység megtapasztalásának élményét nyújtja.

Az ÉNLELŐ EGÉSZSÉG motívumai

 • Beszélgetéseken, saját történeteken, megéléseken keresztül az EGÉSZ-ség fogalomkörének megvilágítása, átjárása.
 • A TERMÉSZET motívumokhoz kapcsolódva az emberre, mint test-lélek-szellem egységére, és mint a természeti környezet egy fontos, szerves részére való rálátás megalapozása.
 • A BIOLOGIKUS szemléletű gondolkodás a természeti törvények megismerésének elmélyítése a tapasztalt folyamatokon keresztül.
 • Az egészséghez kapcsolódó személyes meggyőződésrendszer feltérképezése, azok várható, vagy tapasztalt következményei, megoldások. Pl. táplálkozás, testmozgás, leépülés, fertőzés

Az ÉNLELŐ TUDATOSSÁG motívumainak üzenete

 • Az ember organikus egységben való helyének és ebből fakadó működésének megértése.
 • A saját tábori megéléseken és irodalmi alkotásokon (ez évben valószínű, hogy a Fehérlófia népmese és a János vitéz) keresztül segítünk megérteni a belső megélések jelentését, az érzelmi folyamatokra való figyelés fontosságát (itt visszautalva az EGÉSZSÉG motívumokra is).
 • Ezzel megalapozzuk az érzelmi tudatosodás útján való járást, az érzelmi többlet és hiány állapotok, és azok következményeinek megfigyelését. Az emberi minőség állapotának csodálatos hozadékait.
 • Meglátjuk, miből fakadhat az együttműködés iránti vágy, mik az örömteli együttműködés feltételei.

Az ÉNLELŐ TERMÉSZET motívumai

 • A különböző természetben végzett tevékenységek során megfigyelhetjük, a saját és a természetes környezetünk működésével való hasonlóságokat.
 • A megfigyelt természeti törvényszerűségek, és azok jelentőségének megértése.
 • A természet segítő szándékainak, ajándékainak felismerése.

JELENTKEZÉS
Időpontegyeztetés és további információk 
Váczy Józsefnél
70/316-6832

>