A Valódi Vezetőnek valódi határai vannak » Lélekélettan

A Valódi Vezetőnek valódi határai vannak

Ha senki sem tartja tiszteletben a határaidat, és úgy érzed nem te vagy az életed vezetője, akkor mások rendelkeznek a sorsod felett, és saját önző érdekeik oltárán feláldoznak téged.

Miközben azt hiszed jó ember vagy.

Mária igaz történetén keresztül megmutatom, hogyan lett a vesebeteg szolgálólányból, boldog királynő. Minden hasonlóság, amiben magadra ismersz nem csupán a véletlen műve.

Mária ifjú közgazdászként vágott a vállalkozásába. Pénzügyi tanácsadással és könyveléssel foglalkozott. Rajongásig szerette a munkáját, lelkesedése és szakértelme gyorsan sikeressé tette. 

Észre sem vette, hogy az ügyfelek egyre többet várnak el tőle. Természetesnek veszik, hogy a késve leadott anyagokat, túlórázva, éjszakázva, a hétvégéit feláldozva, határidőre feldolgozza. 

Nem tartották tiszteletben a megbeszélt időpontokat, az ügyfélfogadási időt. 

Az ügyfelek kénye-kedve szerint mozgott, alapvetően átvették az irányítást a vállalkozása és az élete felett, jóformán az elkényelmesedett ügyfelek diktáltak. 

Idővel szinte természetessé vált, hogy a munkája körül forgott az egész élete,

nem volt szabadideje, alig maradt magánélete. Mária nem érezte, hogy az áldozatos munkájáért megkapná a méltó anyagi és erkölcsi elismerést. Úgy vélte kihasználják, felemésztik az energiáját, nem tartják tiszteletben a határait, és mindezzel kapcsolatban tehetetlennek és kiszolgáltatottnak érezte magát. 
Tovább fokozta szomorúságát és mérhetetlen fáradtságát, hogy otthon is ugyanez a helyzet várta. Lakásukat a férje szülei segítségével vásárolták, itt élt férjével és kisfiukkal. 
Anyósáék úgy gondolták, azzal, hogy segítettek a lakásvásárlásban, jogot is szereztek arra, hogy beleszóljanak az életébe.
Folyamatosan kritizálták a háztartási szokásait, gyermeknevelési elveit. Állandóan leszólták, hogy nem elég jó anyai és feleség szerepeiben.
A legjobban az fájt neki, hogy a férje ilyenkor sosem állt ki mellette. Mária nem volt képes egyedül szembe szállni a folyamatos kritikákkal, kioktató megjegyzésekkel. Önbizalma, önbecsülése, belső erőforrásai kevesek voltak ahhoz, hogy hatékonyan képviselni tudja az igazát, akire pedig számított, folyamatosan cserben hagyta. 

A határ kijelölési konfliktus vesemedence, húgyhólyag és húgycső betegséget/gyulladást okoz, ez történt Mária esetében is. Ezt a betegséget ismerjük „felfázásnak”. 
Igazából ezen folyamatosan visszatérő, rendkívül kellemetlen és fájdalmas betegség kapcsán fordult felénk segítségért.
Itt kapcsolódtunk Mária életébe. 
Megértette, hogy melyek azok a minták, melyekben az elakadása gyökerezik: Úgy gondolja, akkor jó ember, ha mindenkinek megfelel, mindenkinek, mindenkor a rendelkezésére áll, mindig minden körülmények között csak tökéletesen teljesíthet, a hibázás elfogadhatatlan.
E mögött a megfelelési kényszer mintája húzódik. Attól érzi hasznosnak és elfogadhatónak magát, hogy mások szükségleteit folyamatosan és erőn felül kiszolgálja, miközben nem veszi észre, hogy a legjobb úton halad a teljes kiégés felé.
Megpróbált időnként hátrébb lépni a feladatok felvállalásától, és magára fordítani egy kis időt, de akkor meg azt érezte, hogy cserben hagyja az ügyfeleit. A lelkiismeret furdalás nem engedte a kivonódást és tovább kényszerítette a túlzó erőfeszítésekre.
Ez az úgynevezett mentelem-program, ami szintén egy önszabotáló minta. 

A saját élete, boldogsága nem számít, úgy gondolja csak akkor érdemes a szeretetre, kapcsolódásra, törődésre, ha mindenét feláldozza, mindenkit és mindent maga elé helyez. Ő nem érdemel többet, jobbat, nem érdemes az elismerésre, megbecsülésre, holott folyamatosan vágyik rá. Másokért ki mer állni, a saját érdekeiért képtelen. 
Hiába tudja, hogy tudása és képességei rendkívüliek, mégsem tudja magát magabiztosnak, határozottnak, nyugodtnak érezni. Ezek mögött súlyos önértékelési és önbecsülés hiány húzódik. 

Testi-lelki tünetei egyre elviselhetetlenebbek.
A „felfázásnak” rendkívül kellemetlen tünetei vannak: állandó erős vizelési inger, holott mindig csak nagyon kevés vizelet ürül. Időnként csípő égő fájdalom vizeletürítés közben. A kínzó vizelési inger és a fájdalmas vizeletürítés felváltva, de együtt is előfordul. Időnként olyan intenzitással és kiszámíthatatlansággal jelentkeznek a tünetek, hogy  sokszor képtelen tervezni, tárgyalásokat kell többször is megszakítani, az utolsó pillanatban lemondania, a kínzó inger miatt nem tud figyelni. 

Idővel már nem csak a vállalkozásában okozott nehézségeket, hanem a társas kapcsolataiban is. Észrevette, hogy kerüli az embereket, a baráti társaságot, a szociális kapcsolatai beszűkültek. Úgy érezte, a betegség kellemetlen tünetei miatt elszigetelődött, ezért szomorú, levert, depresszív lett. 

Zavarta, hogy nem tudott megoldást találni erre az egyszerűnek tűnő betegségre. A gyógyszerek ha enyhítették is a tüneteket, azok rövid időn belül visszatértek.  

Elvesztette az élete és az egészsége felett az irányítást. Nem tudott megálljt parancsolni sem a betolakodóknak, sem a betegségének, ez tovább fokozta a stresszét és ezzel párhuzamosan a tüneteit. 

A betegség a szexualitás életterületén is problémákat okozott. A férje érzelmi éretlensége, infantilizmusa okán, nem csak a Mária melletti kiállásra nem volt képes, de a felesége betegségéből fakadó problémáit sem tudta megérteni.
Gyakran torkollott veszekedésbe, duzzogásba, sértődésbe a férj részéről, Mária elutasító magatartása. 

Időnként, amikor már elviselhetetlennek érezte, hogy mindenki beleszól az életébe, a magánügyeibe, hogy gátlástalanul betolakodnak a személyes terébe, kifakadt és megpróbált „Nem”-et mondani. Megpróbált kiállni az elképzelései, a véleménye mellett.
Megpróbálta érvényesíteni saját érdekeit, és megálljt parancsolni a folyamatoknak.

Szinte minden ilyen próbálkozása kudarcba fulladt, mindig játszma, vita, veszekedés lett a vége.  
Így minden egyes próbálkozással, még gyengébbé vált, még kevésbé volt képes a határait tartani, még mélyebbre süllyedt az önbecsülése.  

A közös munka során rálátott, ha szeretné, hogy tiszteletben tartsák a határait, ne használják ki, a családja és hivatása újra örömmel töltse el, vezető szerepbe kell lépnie.
Képessé válnia, hogy a saját élete nyugodt, kiegyensúlyozott vezetője lehessen.
Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, megfelelő önbecsülésre, helyes önértékelésre, és támogató, új nézőpontokra van szükség. 

Megértette a következő rendkívül fontos törvényszerűséget amivel nagyon sokan nincsenek tisztában: Egy viselkedés, szokás megváltoztatása nem gondolati szinten dől el. Attól, hogy tudom, hogy magabiztosnak kellene lennem, és próbálok úgy gondolkodni és viselkedni mintha határozott lennék, még nem változik semmi.

A változáshoz a viselkedést generáló mintát, sémát kell megváltoztatni. 

A valódi határozottság és a tettetett önbizalom között hatalmas különbség van! 

Onnan tudod, hogy a határozottságod valódi önbizalomból és valódi énerőből származik, hogy amikor megszabod a határaidat és például NEM-et mondasz, akkor az egyértelmű mindenki számára és nem keletkezik vita, játszma, veszekedés, csak egyszerű tudomásul vétel.
Nincs „de azért mégis…, esetleg lehetne mégis … stb.” A NEM az NEM. 

Világossá vált számára, hogy az „alázattal szolgálni”, nem egyenlő a megalázkodva megalázottan kiszolgálni folyamatával. Ha nem hordoz magában méltóságot, nem önbecsülésen és belső erőn nyugszik, akkor nem szül tiszteletet és elismerést.

Épp ellenkezőleg kapzsi, önző kicsinyes érdekek maguk alá gyűrik és felemésztik az embert. 

Az anyjától is ezt látta, ő is mindig mindenkit kiszolgált, mindenkit maga elé helyezett, nem tudta a saját intim határait sem tartani. Az anyja vesekővel küzdött, ami a felfázásos betegség előrehaladottabb állapota.

Anya-lánya sorsát vizsgálva látható, hogy a minta átadódott. 

Azt is tudomásul kell venni, hogy az önfeladás, alárendelődés, önfeláldozás nem egyenlő az önzetlenséggel, az egészséges támogatással, a „jó ember” minőséggel.
Ez egy nagyon sérült, torz minta, amivel mindenki csak vesztes lehet: a támogató kiég és kimerül a támogatásra szoruló pedig nem kapja meg a szükséges támogatást és a végén mindketten elégedetlenek lesznek. 

Belátta, hogy mennyire fontos az énidő, a pihenés, regeneráció, feltöltődés, tanulás, mert csak így tud feltöltődve magasabb szinten anyaként, feleségként, üzletasszonyként tovább működni. 

Máriával meghatároztuk a továbblépés lehetőségeit majd az együttműködésünk keretein belül folyamatosan tanulja és használja a Minta Konverziós Életmód Modell alapelveit. 

Közös munkánk, valamint figyelme és szorgalma eredményeként, ma már sok életterületen tudja, hol a helye a világban, tisztában van a szerepeivel, a kompetenciáival, a saját élete Valódi Vezetőjévé vált. 

Energikus, aktív tetterővel folytatja a vállalkozását, az általa meghatározott keretek között.

Sok új ügyfele lett, a régi ügyfelei túlnyomó többsége tiszteletben tartja a kereteit, és elégedettek az új Máriával, aki nem mellesleg sokkal hatékonyabb a korábbi önmagánál. 

A korábbi ügyfelei közül aki nem volt képes elfogadni az új feltételeket az keresett mást, akit szipolyozhat és akivel játszmázhat. 

Bátran, magabiztosan, határozottan, de nem erőszakosan tud beleállni a helyzetekbe.  
Egyre egészségesebb énképe lehetővé teszi számára, hogy megjelenésével, kommunikációjával szeretetteljes erőt sugározzon.
Ebben a megnyugtató és bizalom teljes légkörben senki sem szál vitába, nem kezd játszmába, hanem elfogadja a kompetencia alapú vezetést. De fordítva is igaz, Máriát egyáltalán nem zavarja, és nem sérti az önbecsülését, ha a vezetést olykor át kell adnia, az adott területen alkalmasabb személynek. 

Mivel biztos bázisként tud jelen lenni az életében, és határozott nyugalommal tudja azt irányítani, és kiállni az érdekei érvényesítése mellett, az anyósa, apósa már nem érez késztetést, hogy bele szóljon  Mária dolgaiba. 

A Mentor Program keretén belül, Mária több alkalommal is járt nálunk. A Lóasszisztált Képességfejlesztő Foglalkozásainkon, megtapasztalhatta azt a lelki állapotot, amely olyan tudati és érzelmi jelenléten alapul, amelyben egy 650-700kg-os állat is feltétel nélküli együttműködéséről biztosítja a Valódi Vezetőt. 

Amennyiben Mária elakadásai ismerősek a számodra és te is szeretnél az életed valódi vezetőjévé válni, keress meg bennünket, és megbeszéljük az együttműködésünk lehetőségeit.  

Váczy József
 

Konzulens és oktató, a Lélekélettan társalapítója. Több ezren látták csontrákból való felépüléséről szóló videóját. Számos tanfolyam trénereként legfontosabb értéknek a megértést tartja. Számíthatsz a segítségére.

>